ซุป

ซุปที่นิยมทำและรับประทานกันมีประมาณ 100 ชนิด แต่แบ่งซุปออกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของซุป

1 .ซุปใส (Clear Soup) สำหรับซุปใสจะมาจากน้ำเศษเนื้อที่ต้มแล้ว (น้ำ

Stock) แล้วจึงปรุงแต่งรสให้ดี และจะใส่ผักในน้ำต้มเนื้อ ผักในน้ำต้มเนื้อ ผักที่ใช้จะใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซุปชนิดนี้ต้องการกลิ่นของผักเพียงอย่างเดียว

2.ซุปใส (Consomme Soup) ซุปใสจริงๆ น้ำซุปต้องใสเป็นแก้ว คือมองเห็นก้นถ้วย ในการต้มน้ำสต๊อคที่ใช้เป็นซุปต้องใช้เวลาเคี่ยวนาน เมื่อกรองได้น้ำซุปแล้วต้องต้มอีกครั้ง โดยใช้ใส่ไข่ขาวตีให้แตกลงในหม้อซุป พอไข่ขาวแข็งตัวจึงกรองเพื่อให้น้ำซุปใส การกรองๆด้วยผ้าขาวให้เหลือแต่น้ำใสจริงๆ ซุปใสจะแต่งด้วยแครอทหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า เป็นต้น

3.ซุปข้น (Cream Soup)ซุปข้น จะข้นด้วยแป้ง ผักหรือเนื้อสัตว์ ซุปข้น น้ำซุป (น้ำ stock) ที่ใช้ต้องกรองก่อนลักษณะของซุปข้น ควรจะข้นกำลังดี คือ ใช้พายไม้คนแล้วยกขึ้นให้ไหลช้าๆ ถ้าข้นเกินไปจะแก้ไข โดยเติมน้ำสต๊อคหรือนม ครีมซุป หรือซุปที่ใส่ครีมหรือนมไม่ควรจะแตกมัน เมื่อใส่นมหรือครีมแล้วคนยกลงเมื่อเดือดทั่ว เดือดมากเกินไปจะแตกมัน และไขมันจะเป็นหยดใหญ่ลอยอยู่หน้า